Mali znanstvenih in gibalne igre

Za 8. letnika in prijatelje smo pripravili gibalne aktivnosti in skupaj izvedli poskus.