POGOJI UPORABE

Lastnik tega spletnega mesta je Tanja Pogačnik Fartek s.p. ( v nadaljevanju lastnik). S tem ko uporabljate katerokoli stran na omenjeni domeni, se strinjate s sledečimi pogoji uporabe, njihovimi morebitnimi spremembami in omejitvami odgovornosti. Zavezujete se, da vsebin na spletni strani ne boste reproducirali v kakršnikoli obliki brez predhodne potrditve iz strani lastnika. Lastnik se z največjo skrbnostjo trudi, da so informacije čim bolj točne in posodobljene, vendar ne sprejema nikakršne odgovornosti ali jamstva v zvezi z informacijami, ki so objavljena na teh spletnih straneh. Lastnik ne jamči za popolnost in točnost podatkov, ki jih predstavlja na svojih spletnih straneh in ni odgovoren za posledice, ki bi izhajale iz ravnanja na podlagi vsebine te ali katerekoli druge spletne strani v njegovi lasti, na internetu. Lastnik ne odgovarja za točnost oddanih podatkov preko spletne strani in lahko po lastni presoji oddane podatke zavrne, izbriše del ali pa jih v celoti izbriše. Spletno mesto vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi lastnik nima nadzora in zato zanje, njihovo vsebino ter pravilnost in točnost podatkov na njih, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Za čim večje zadovoljstvo obiskovalcev se trudi čim bolj zmanjšati motnje, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav, kljub temu pa ne more jamčiti, da tovrstne težave občasno ne bodo ovirale ali kako drugače vplivale na uporabo strani. Lastnik tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za težave, do katerih pride zaradi uporabe te spletne strani ali katere koli povezane zunanje spletne strani. Lastnik ne odgovarja za morebitne poškodbe računalniškega sistema uporabnika zaradi uporabe podatkov, naloženih iz njene internetne strani.  

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

. Upravljavec osebnih podatkov: Tanja Pogačnik s.p., Sedež: Spodnje Gorje 149, 4247 Zgornje Gorje, DŠ: 13848470. Kontakti za posameznike glede obdelave osebnih podatkov: Pooblaščena oseba/e za varstvo osebnih podatkov: Štefan Fartek, tel: 040415211, e-pošta:            tanja@rubirudi.com Posredovanje posameznikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do posameznika. Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in trajno varujemo skladno s Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1 (Splošna uredba), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17). .

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot mi. .

Kako zbiramo osebne podatke

Osebne podatke od posameznikov zbiramo ob registraciji na naši spletni strani, s prijavo na e-novice na naši spletni strani, ob osebnih srečanjih z uporabnikih na dogodkih, srečanjih, predstavitvah, kjer posameznik navede podatke in poda soglasje v fizični, pisni obliki, ob komunikaciji s strankami, iz javno dostopnih virov, in jih zbiramo, hranimo in obdelujemo le skladno z namenom s katerim so bili zbrani. Podatke, ki so pridobljeni iz javno dostopnih virov, pridobimo iz www.ajpes.si. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le posameznik, ki je dopolnil 15 let. .

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke

Naša e-sporočila pošiljamo občasno, njihova vsebina pa vsebuje nasvete in informacije o najnovejši akcijah. Za namen pošiljanja e-sporočil in neposrednega trženja preko e-pošte hranimo ime, priimek, e-naslov, naslov (ulica, hišno št., poštna št. in pošta), datum rojstva, posameznika. Za namen neposrednega trženja preko navadne pošte, SMS sporočil hranimo ime, priimek, e-naslov, naslov (ulica, hišno št., poštna št. in pošta), datum rojstva, posameznika. Glede podatkov, ki jih obdelujemo z namenom neposrednega trženja imate pravico, da kadar koli brezplačno ugovarjate njihovi obdelavi v namen neposrednega trženja. V primeru ugovora bomo brez nepotrebnega odlašanja prenehali obdelovati vaše osebne podatke v ta namen.

Za namen poslovne komunikacije hranimo ime, priimek, e-naslov, naslov (ulica, hišno št., poštna št. in pošta), datum rojstva, posameznika.

Za namen zagotavljanja storitev posamezniku hranimo ime, priimek, e-naslov, posameznika. Na podlagi osebnih podatkov posameznika: ime, priimek, e-naslov, naslov (ulica, hišno št., poštna št. in pošta), datum rojstva, opravljamo avtomatizirane obdelave in ocene interesov posameznika, z namenom prilagajanja prikazovanja ponudbe. Posledica takšne obdelave za posameznika je prikazovanje vsebin, ki so prilagojeni njegovim osebnim preferencam in interesom. Posameznik lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi osebnih podatkov. V tem primeru se osebni podatki posameznika ne obdelujejo več v te namene. Prav tako ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, razen ko je to nujno za sklenitev ali izvajanje pogodbe. .

Kakšne so vaše pravice glede osebnih podatkov

Vsak posameznik, katerega zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

  • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hranimo in obdelujemo, obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
  • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
  • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo.
  • Pravica vložiti ugovor k obdelavi osebnih podatkov, na katero smo dolžni posameznika izrecno opozoriti najpozneje ob prvem komuniciranju z njim in mu to pravico predstaviti jasno in ločeno od vseh drugih informacij.
  • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.
  • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, zahteva, da mu zagotovimo osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
  • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
  • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
  • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

  . Država in čas hrambe osebnih podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije, ter območju drugih držav znotraj Evropske unije (EU) in jih ne prenašamo v tretje tuje države zunaj EU. Pri tem sprejemamo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi maksimalno varnost osebnih podatkov. Osebne podatke hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika.  

Preklic soglasja in izbris osebnih podatkov

Soglasje lahko kadarkoli, v celoti ali za posamezen namen hrambe in obdelave, brez navedbe razloga prekličete, kar storite s pisno zahtevo na naš naslov: Tanja Pogačnik s.p., Spodnje Gorje 149, 4247 Zgornje Gorje, e-naslov tanja@rubirudi.com, ali na naši telefonsko številko 040415211. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Prav tako lahko na isti način kadarkoli zahtevate vpogled v svoje osebne podatke shranjene pri nas, ter zahtevate, da se podatki dopolnijo, spremenijo, ali da mu zagotovimo izvoz osebnih podatkov, ki jih hranimo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. V kolikor bi prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito, trajno in brez nepotrebnega odlašanja izbrisali. Z namenom optimizacije naših e-kampanij, merimo, avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost posameznikov za poslana e-sporočila. Te podatke hranimo še 24 mesecev po vsakem poslanem e-sporočilu.  

PIŠKOTKI

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih spletna mesta shranjujejo v naprave, preko katerih uporabniki dostopajo do interneta. Piškotki se ali pa tudi ne shranjujejo glede na nastavitve uporabnikovega brskalnika. Piškotki so temelj za zagotavljanje prilagojenih spletnih storitev za uporabnika, zato je izmenjava informacij med uporabnikom in spletnim mestom učinkovitejša, predvsem pa hitrejša in njemu bolj prilagojena Seznam piškotkov, uporabljenih na tej strani

Ime piškotka Namen Življenska doba piškotka Storitev
cookie_law Odločitev uporabnika o uporabi piškotkov 1 leto spletna stran
DoubleClick Statistika oglaševanja 2 leti Double Click
FacebookSocialPlugin Facebook vtičnik 1 leto Facebook
_utma Statistika spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika spletne strani do zaprtja brskalnika Google Analytics
_utmz Statistika spletne strani 6 mesec Google Analytics

 

Objavljeno: V Spodnjih Gorjah, 24.6.2018