Pravice uporabe e-knjig

Samo in izključno osebna uporaba!

Pridržujemo si vse pravice, licenco, avtorske pravice, naslov in lastništvo izdelkov.

PREPOVEDANO je distribuirati, urejati, kopirati ali kako drugače spreminjati PDF-jev in ali jih dajati drugim, vključno s preprodajo, ponovnim izdajanjem dovoljenj, ponovno distribucijo, dajanjem brezplačno ali kot del podelitve.

Izjema je nakup eknjig za darilo drugi osebi, vendar se pri tem obvežete, da sami ne boste uporabljali naročenega gradiva.