Kako vzgojiti srečne, uspešne in odgovorne otroke

Kako vzgojiti srečne, uspešne in odgovorne otroke

Ljudje najbolj trpimo, ko trpijo naši otroci. Dejstvo, da je vsaka generacija slabše vzgojena, lahko preprosto pripišemo temu, da smo starši in učitelji zelo zašli, saj ne opravljamo svojih predpisanih dolžnosti in ne poučujemo s svojim zgledom. Otroci niso naša last, ampak naša dolžnost in odgovornost. Če želimo, da otrok postane zdrava srečna in odgovorna oseba je najenostavnejši in najučinkovitejši način za to negovanje lastnih dobrih lastnosti in intenzivno delo na sebi. Otroci sledijo, to kar delaš in ne tega, kar govoriš.

Najpomembnejši čas v življenju posameznika je čas od spočetja pa nekje do njegovega sedmega leta starosti. Na nas je, da otroku pomagamo razvijati dober karakter, kar je naša prva in najpomembnejša naloga, ter mlade od ranega otroštva usmerjati v skladu z njihovimi inklinacijami, talenti in sposobnostmi. Kot pravi Einstein: “Vsakdo je genij. A če ribo sodiš po njeni sposobnosti plezanja na drevo, bo vse življenje verjela, da je neumna.” Pravijo, da kjer že imamo dve roki, tretja ne bo zrasla. Glavne lekcije v vzgoji naj bodo poštenje, pravica, odgovornost, spoštovanje, čistoča, hvaležnost in nesebično delovanje ne zase, marveč za druge. Starši se nikdar ne smejo prepirati, posebej ne v pričo otroka. Dečke vzgajajmo v moške, deklice pa v ženske, danes pa vse vzgajamo podobno ter imamo kot plod tega civilizacijo nesrečnih ljudi. Otrokom ne kupujte boljših stvari, kot jih imajo sošolci, saj bost tako v njih vzbujali zavist. Otroci nujno potrebujejo več naše brezpogojne ljubezni, katere danes niso več deležni v zadostni obliki. Vsak otrok nujno potrebuje žensko in moško energijo ter nenehnen posluh in razumevanje staršev za potrebe otroka. Sadje in zelenjava sta optimalna hrana za zdrav razvoj otroka. Posledica neprimerne vzgoje je ogromen porast fizičnih in mentalnih bolezni, intoksikacije, iger na srečo in promiskuitete ter nasilja.

Matere, otroci nujno potrebujejo vašo nego, mir in ljubezen. Pomanjkanje tega nas zaznamuje za vse življenje. Očetje, poskrbite, da družina duhovno napreduje in uživa materialno varnost. Otrok sledi to, kar počno pomembne osebe v njegovem življenju, tako vam svetujem redni ali vsaj občasni stik z osebami z odličnim razumevanjem naravnih in božjih zakonov, ter samih sebe. Modrec Bhaktisiddhanta Sarasvati pravi: »Le poučujte, včasih pa lahko tudi kaj rečete.«

Poučevanje s primerom je edini način za vzgojo srečnih, miselnih in odgovornih oseb.

Na teme »Kako vzgojiti srečne, uspešne in odgovorne otroke?«, »Vloga učiteljev in staršev«, »Zakoni srečnega družinskega življenja«, »Di(v)jaška in študentska leta« idr. po vsej Sloveniji izvajamo interaktivne seminarje. Kadarkoli se obrnite name, če Vam lahko kakorkoli pripomorem. Vse dobro Vam želim,

 

Andrej Pešec, uni.dipl.pol.medn.odn.

Kontakt: andrejpesec@gmail.com, Facebook: Andrej Pešec

Dodaj odgovor