13 idej kako pregnati dolgčas z miselnimi igrami

13 idej kako pregnati dolgčas z miselnimi igrami

Besedne igre so lahko odlična zabava za dva ali vso družino, s katero si lahko popestrite krajše trenutke brezdelja, na primer čakanje, lahko pa jih razvijete v celovečerno zabavo.

Igre so primerne tudi za daljša potovanja, vožnjo z avtomobilom ali letalom, ko na voljo nimo drugih igrač ali rekvzitov.

Otroci se bodo tako ob prijetnem druženju urili v hitrem razmišljanju in bogatili svoj besedni zaklad. Najbolje pri tem pa je, da za večino iger sploh ne potrebujemo nobenih pripomočkov ali pa le zelo osnovne kot sta svinčnik in papir.

 

13 IDEJ ZA BESEDNE IN MISELNE DRUŽABNE IGRE

 

TELEFONČKI

To je igra, ki jo mnogi starši dobro poznajo. Pravila so zelo enostavna, sodelujoče pa vedno znova spravi v smeh. Igra je primerna tudi za mlajše otroke od 4. leta dalje, težavnost pa lahko zelo preprosto prilagajamo njihovim besednim sposobnostim. Dobro je le, da je igralcev vsaj 5.

Če igro tudi vaši otroci že preveč dobro poznajo, jo zelo enostavno lahko napravimo tudi nekoliko bolj zahtevno in s tem še bolj zanimivo. Pri zahtevnejši obliki te igre gre za postavljanje vprašanj in odgovorov, sodelujoči pa sedijo v krogu.

Igralec, ki začne, postavi enemu od sosednjih soigralcev vprašanje na uho, ta pa mu odgovori, prav tako na uho. Drugi igralec postavi vprašanje naslednjemu, ta mu spet vrne odgovor in tako se igra križanja odgovorov in vprašanj nadaljuje, dokler ne pridejo na vrsto vsi. Vsak pa si zapomni vprašanje in odgovor, ki ga je dobil. Na koncu vsak pove naglas, kaj je slišal z obeh strani.

 

igra telefoncki

 

 

 

 

NITI DA, NITI NE/PREPOVEDANE BESEDE

Za to igro sta dovolj že dva igralca, zabavna pa je tudi za več sodelujočih, ki so lahko vključeni kot sodniki in poslušalci, igralci pa se v rundah izmenjujejo.

Najprej določimo trajanje posamezne runde, priporočamo 2-3 minute, in prvi par nasprotnikov. Ko se igra začne, poskušata igralca drug drugega pripraviti do tega, da bi izgovoril prepovedano besedo. Pri tem si zastavljata različne vrste vprašanj, hkrati pa pazita, kako odgovarjata na nasprotnikova vprašanja. Prvi, ki izreče »da« ali »ne«, izgubi, zmagovalec pa dobi točko. V naslednji rundi lahko določimo druga igralca ali pa zmagovalca poskuša premagati drug tekmec.
Če želimo igro napraviti zahtevnejšo, lahko dodamo še več prepovedanih besed, najbolje takih, ki jih v običajnih pogovorih pogosto uporabljamo, ali pa jo tematsko obarvamo. To je odlična igra za urjenje pozornosti in (samo)zavedanja pri izražanju.

 

NAHRBTNIK BESED

Igra poteka v krogu, primerna pa je za 2 ali več igralcev. Prvi igralec začne s poljubno besedo, na primer »avto«. Naslednji igralec besedo ponovi in doda svojo: »avto, drevo«. Vsak naslednji igralec nadaljuje po istem kopitu, z dodajanjem vedno več in več besed postaja igra vse bolj zapletena. Če se igralec zmoti, mu drugi lahko pomagajo, igra pa se konča, ko se nihče več ne spomni vrstnega reda besed.
Pri te igri prav vsi sodelujoči, ne le najmlajši, urijo svoj spomin in koncentracijo.

 

TOVORNA LADJA

Tudi to igro se lahko igrata 2 ali več igralcev. Prvi reče: »Priplula je ladja polna…« in doda katerikoli tovor, ki bi ga res lahko pripeljala tovorna ladja, denimo »kokos«. Naslednji igralec mora nadaljevati in imenovati nov tovor, ki pa se začne na isto črko, na primer »kivi«. Kdor ne zna nadaljevati izpade, če pa nihče ne zna nadaljevati, izbere z novo črko.
Pri tej igri urimo besedni zaklad vezan, ki je tematsko vezan na trgovsko in prometno področje, s čimer se otroci začenjajo bolje zavedati sveta in delovanja družbe. Zato je lahko tudi iztočnica za mnoga nadaljnje pogovore.

 

NA VRTU

Pri tej igri je sodelovanje ali vodstvo odraslega zelo dobrodošlo. Ta naj naglas pove ime rastline, ostali igralci pa morajo odgovoriti z »nad« ali »pod«, glede na to ali imenovana rastlina raste nad ali pod zemljo. Kdo se zmoti, izpade. Zelo podobno se lahko igramo tudi z imeni živali, sodelujoči pa odgovarjajo z »nebo«, »zemlja« ali »zrak«.
Otroci tako pridobivajo in utrjujejo znanje o rastlinah in živalih.

ASOCIACIJE

Prvi igralec izreče prvo besedo, ki mu pade na pamet. Naslednji igralec mora povedati novo besedo, ki je na nek način povezana s prejšnjo. Če kateri od igralcev ne vidi povezave med besedami, lahko prosi za razlago.

Če je dotični igralec ne zna utemeljiti, je izgubil. Sicer pa igra traja, dokler nekdo ne ponovi že izrečene besede ali pa ne zna več nadaljevati. Takrat mora določiti novo besedo, ki odpre novo pomensko polje.

 

NASPROTJA

Prvi igralec pove poljubno besedo, ki ji lahko najdemo nasprotje, vsi ostali pa odgovorijo. Priporočljivo je, da začnemo z enostavnimi pari, na primer »noč/dan«, ko pa se možgančki malo ogrejejo, hitro lahko postanemo bolj ustvarjalni.

Nekaterim besedam je na prvi pogled težko najti nasprotja, na primer »svinčnik«, če pa uporabimo malo domišljije, hitro ugotovimo, da je njegovo nasprotje prav lahko »radirka«. Če nihče ne najde nasprotja dane besede, ga mora povedati, kdor je izrekel besedo. Če nasprotja ne ve niti on, dobi kazensko točko.

BESEDA PRESENEČENJA

Prvi igralec pove črko, ki bo tudi prva črka nastajajoče besede, denimo »o«. Naslednji doda novo črko in pove obe skupaj: »ob«, pri tem pa mora imeti v mislih točno določeno besedo. V nadaljevanju lahko sledi: »obj« (objem), »obja« (objava), »objad« (objadrati)…). Črke dodajamo, dokler ne pridemo do poznane besede, seveda pa lahko med tem prihaja do neslutenih preobratov.

Če kdo ne zna nadaljevati, mora zadnji igralec izdati besedo, ki si jo je zamislil, besede pa nato povedo tudi ostali igralci, da ugotovimo, kaj se je med igro dogajalo.
Igro lahko napravimo še bolj zanimivo tako, da se omejimo samo na glagole ali samostalnike, lahko pa sestavljamo tudi npr. imena držav.

 

STAVKI IZ ENE ČRKE

Nekdo od igralcev prvi izbere poljubno črko, na primer »m«. V vnaprej določenem času si mora vsak igralec izmisliti stavek, v katerem se vse besede začnejo s to črko: »Moja mama malomarno meče moko.« Stavki so lahko nesmiselni, morajo pa biti slovnično pravilni. Zmaga, kdor je stavku uporabil največ besed in izbere novo črko.

 

BESEDNE VRSTE

Igralec, ki začne, pove poljubni samostalnik (predmet, žival, rastlina). Vsak od naslednjih igralcev pa mora povedati pridevnik, ki lahko opisuje ta samostalnik. Primer: »kolo« je lahko »hitro/gorsko/polomljeno…«

Določimo pa lahko tudi strožja pravila in, na primer, prepovemo vse barve. Na podoben način se lahko omejimo tudi na glagole oz. dejavnosti, ki so povezane z dano besedo.

 

RIME

Prvi igralec začne z izbrano besedo, naslednji pa mora povedati novo besedo, ki se rima s prejšnjo. Krog zaključi igralec, ki je igro začel, novo besedo pa izbere igralec za njim.

 

NADPOMENKA/PODPOMENKA

Nekdo izbere prvo besedo, ostali pa po vrsti poskušajo najti čim več podpomenk ali nadpomenk, glede na dogovor. Če kdo ne zna nadaljevati, ostali pa vedo še kakšno besedo, mu to poskušajo namigniti, ne da bi izdali celo besedo.

 

ČE BI.., BI…

Ta igra je še posebej zanimiva za vso družino in prijateljski krog, saj je bolje, če se igralci med sabo dobro poznajo. Eden od sodelujočih se umakne, vsi ostali pa si izberejo enega izmed njih. Igralec, ki se nato vrne k skupini, mora s postavljanjem vprašanj tipa »Če bi bil rastlina, katera rastlina bi bil?«

Soigralci mu odgovorijo, pri tem pa upoštevajo osebnost, videz, zanimanja, konjičke in druge značilnosti izbrane osebe. Njihovi odgovori bodo včasih enaki, včasih pa zelo različni, kar lahko sproži obilo smeha, ugotovimo pa tudi, kakšno predstavo imamo drug o drugem.

 

Besedilo: Zala Miklič

Dodaj odgovor